Skarwa, mixed media, 2022Bonduoku, mixed media, 2022
Iduwari, mixed media, 2022

Qyanskoku,  mixed media, 2022
Kotua Idu, mixed media, 2022Bonduoku Asa. mixed media, 2022Masquerade,  textile/pigments/clay, 2021Vakhna, mixed media, 2022
Qyaniskasia, mixed media, 2021

The Hunter's Mask, 2021The Hunter's Mask, 2021
The Warrior's Mask, 2020